5 aprilie, 2024 Mostenire

Deschiderea procedurii succesorale dupa decesul POPOVA NATALIA notar Zvonov Marina

NOTARUL Zvonov Marina, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 30, of. 88, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma cet. POPOVA NATALIA, cetățenia – Republicii Moldova, decedată la 16 februarie anul 2024, născută la 24 octombrie anul 1956, numărul de identificare – 2001003560977, cu locul de reședință obișnuită în mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 62, ap. №46.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 05 iulie anul 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.
Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.