19 martie, 2024 Mostenire

Deschiderea procedurii succesorale dupa decesul Melnic Dumitru notar Zvonov Marina

NOTARUL Zvonov Marina, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 30, of. 88, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma cet. MELNIC DUMITRU, decedat la 03 februarie anul 2024, numărul de identificare – 0982301016374, născut la 25 aprilie anul 1954, cu locul de reședință obișnuită în mun. Chișinău, str. Ion Inculeț, nr. 52, ap. 1.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 19 iunie anul anul 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.