22 februarie, 2024 Mostenire

Deschiderea procedurii succesorale dupa decesul Galata Valentin notar Zvonov Marina

NOTARUL Zvonov Marina, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 30, of. 88, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma cet. GALATA VALENTIN, cetățenia – Republicii Moldova, decedat la 15 aprilie anul 2023, numărul de identificare – 2004042019727, născut la 25.03.1950, cu locul de reședință obișnuită în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Traian, nr. 12/3, ap. №7.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 22 aprilie anul 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.
Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.