2 mai, 2024 Mostenire

Deschiderea procedurii succesorale dupa decesul Becuzarov Valentin notar Palii Olga

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Palii Olga, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 30, of. 88, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma cet. BECUZAROV VALENTIN, cetățean al Republicii Moldova, decedat la data de 02 ianuarie anul 2024, născut la 05 ianuarie anul 1937, numărul de identificare – 2002002028941, cu locul de reședință obișnuită în mun. Chișinău, str. Pajurii, nr. 13, ap. 40.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 02 noiembrie anul 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.
Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.