6 februarie, 2024 Mostenire

Dediu Igor

NOTARUL Ţopa Inga, cu sediul biroului la adresa: mun.Străşeni, str.M.Eminescu,54, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.DEDIU IGOR, născut la 28.07.1961, IDNP 0972010882337, decedat la 02.12.2023. Există testament.
Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 14.05.2024.
În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) al Codului Civil al R.M., în cazul în care moștenitorul, în termen de 3(trei) luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Dacă în termenul nominalizat nici o persoană nu va invoca calitatea sa de rezervatar și nu va pretinde la cota succesorală rezervatară, atunci certificat de moștenitor la întreaga masă succesorală va fi eliberat moștenitorului testamentar.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.