8 septembrie, 2021 Mostenire

Davidovici Alexandr

Notarul, Tatiana Carpov, cu sediul biroului: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 139, of. 19,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Davidovici Alexandr, cetățean al Republicii Moldova,  născut la data   de   10  aprilie 1938 și decedat la data de 07 noiembrie 2020,  numărul de identificare 0972005037751.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de  01 noiembrie 2021.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.    Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor,  sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.