20 iunie, 2024 Mostenire

Cuțaia Uliana

NOTARUL Agachi Aliona, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi, strada Puşkin, 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cuțaia Uliana, născută la 27 decembrie 1948, IDNP 2001004237823, decedată la 03 octombrie 2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 20.07.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.