26 aprilie, 2024 Mostenire

Cucu Eugenia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Doamna Cucu Eugenia, cetățean al Republicii Moldova, a.n.04.03.1951, deţinătoarea buletinului de identitate A36061185 eliberat de of.36 la data de 23.07.2003, n.i.2003036040336, domiciliată în r.Ungheni, s.Cetireni, în caliate de moștenitor al soțului Cucu Timofei, decedat la data de 21.06.2023, n.i.0982002361522, cu ultimul domiciliu în r.Ungheni, s.Cetireni, acționează în baza Certificatului de calitate nr.2-3390 eliberat din data de 24.04.2024 de notarul din mun Ungheni Ciorba Valentina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar, cu nr.6631 eliberat la data de 24.09.2008 de către notarul de stat din or.Ungheni Valentina Ciorba.––––––