3 septembrie, 2021 Mostenire

CREŢU MARIA

NOTARUL Şumcova Valentina, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, Mun.Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 24, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CREŢU MARIA, născută la data de 20.06.1948, numărul de identificare 2005048014086, decedată la data de 16 octombrie 2020. Există un testament.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după data de 15.11.2021.

Dacă în termenul nominalizat nici o persoană nu va invoca calitatea sa de rezervatar şi

nu va pretinde la cota succesorală rezervatară, atunci certificat de moştenitor la întreagă masa succesorală va fi eliberat moştenitorului testamentar.

           În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.         Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.