19 iunie, 2024 Mostenire

Corăbieru Vasile

NOTARUL GANȚA DORINA, cu sediul biroului la adresa: or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 78/1, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Corăbieru Vasile, născut la data de 04.03.1940, număr de identificare 0982008495001, decedat la data de 03.11.2019, cu ultimul domiciliu însat.Răzeni,r.Ialoveni, Republica Moldova.
Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 15.08.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea. Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.