20 decembrie, 2022 Mostenire

COLŢA VERA

Notarul Şumcov Andrei, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Nicolae Dimo, nr. 17/1, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. COLŢA VERA, născută la data de 06.06.1933, IDNP 2001042689662, decedată la data de 25 iulie 2022. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 19.03.2022. Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.