27 iunie, 2024 Mostenire

COLOSOV SERGHEI

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

„NOTARUL Şumcova Valentina, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, Mun.Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 24, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. COLOSOV SERGHEI, născut la data de 21 mai 1959, numărul de identificare 2004048052067, decedat la data de 19 iunie 2024. Există un testament.
Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după data de 30.09.2024.
Dacă în termenul nominalizat nici o persoană nu va invoca calitatea sa de rezervatar şi
nu va pretinde la cota succesorală rezervatară, atunci certificat de moştenitor la întreagă masa succesorală va fi eliberat moştenitorului testamentar.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.
Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.”