7 iunie, 2024 Mostenire

Ciumac Nicolae

Informație privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL POPOVICI VALENTINA, cu sediul biroului la adresa: mun.Chișinău, str.Alexei Șciusev, 36, of.4, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Ciumac Nicolae, născut la 02 ianuarie 1952, IDNP 0962503017564, decedat la 22 martie 2024.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01 octombrie 2024 (unu octombrie, două mii douăzeci și patru).
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant conform contului spre plată /ordin de plata nr.35440 din 06.06.2024/.

Notarul
Popovici Valentina