15 decembrie, 2022 Mostenire

Chiriac Elizaveta

cet. Chiriac Elizaveta,  domiciliat în R.Moldova, Soroca  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar nr.11134 din 28.11.2013, eliberat de notarul Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian ordin de incasare nr.14468, din 15.12.2022