2 februarie, 2024 Mostenire

Cerveni Maria

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Tiuliu Natalia, cu sediul biroului la adresa:or.Vulcănești, str.Lenin 104/31, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cerveni Maria, născută la 01.02.1941, IDNP 2001008250271, decedată la 09.01.2019.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.03.2024.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.