29 iulie, 2020 Mostenire

Cebotaru Ecaterina

 cet. Cebotaru Ecaterina, domiciliată în or. Ocniţa, str-la D. Cantemir, nr. 1, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalelor actelor notariale: Certificatului  cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie, din data de 08.08.2017, nr. 7444; Certificatelor de moștenitor legal, din data de 08.08.2017, nr. nr. 7446, 7448 întocmite de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 65/6, R. Moldova.