18 iunie, 2024 Mostenire

CAZACU MARIA

Informaţie
privind deschiderea procedurii succesorale
NOTARUL MIŞCENCO ALEXANDRU , cu sediul biroului la adresa: rul Leova, oraşul Leova, str.Independenţei, nr.24, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.CAZACU MARIA, născută la 06.09.1951, IDNP 2001023228400, decedată la 03.11.2023.
Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 21.07.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.
Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.