Procedurile succesorale deschise

Открытые наследственные дела

publicarea este bazată pe art.71 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация информации основана на положениях ст.71 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

ANDREI EUDOCHIA

Informaţie

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL MACAR VERONICA, cu sediul biroului la adresa: mun.Hînceşti, str.Chişinău, nr.6, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ANDREI EUDOCHIA, născută la 12.07.1950, IDNP 2001020408702, decedată la data de 16.01.2023.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după data de 07.09.2023.

În conformitate cu prevederile art.2390, alin.(2) din Codul Civil al R.Moldova, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

GOREA AFANASIE

NOTARUL MORARU-MELINTE IRINA, cu sediul biroului la adresa: orașul Nisporeni, str. Suveranităţii, nr. 13, ap. 31, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. GOREA AFANASIE, născut la 04.09.1951, IDNP 0992608242318, decedat la 20.10.2022.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 08.09.2023, cu condiția constatării cu certitudine a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

Gaidarji Ivan

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Izdebschi Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 27, ap. 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesul lui Gaidarji Ivan, decedat la data de 29 octombrie 2022, născut la 26.11.1939, numărul de identificare de stat 2005042106998.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 07.07.2023.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 1 LUNĂ din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

Șotropa Ivan

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Spînu Olesea, cu sediul biroului la adresa: orașul Drochia, str-la Elena Sîrbu, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.ȘOTROPA IVAN, născut la 03.09.1940, IDNP 2001012315528, decedat la 12.02.2022.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 07.09.2023.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor. 

Troian Maria

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

Notarul Cazacu Viorel, cu sediul biroului la adresa: strada Ștefan cel Mare și Sfânt nr.92, mun.Strășeni, raionul Strășeni, anunță despre deschiderea procedurii succesorale notariale în urma deschiderii moștenirii cet. Troian Maria, născută la 17.04.1933, IDNP 2001075438989, decedată la 21.10.2020.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 11.09.2023.

Potrivit prevederilor legale, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiunea masei succesorale, temeiul chemării sale la moştenire și inițierea procedurii succesorale notariale, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală sau pe orice altă cale, nu va depune la notarul susmenționat o declaraţie autentică de renunţare la moştenire, se va considera că moștenitorul a acceptat moștenirea in mod implicit.

În acest caz: moștenitorul va decădea din dreptul de a renunța la moștenire, își va consolida necondiționat calitatea de moştenitor definitivând devoluțiunea masei succesorale, care s-a produs de plin drept la momentul deschiderii moștenirii: transmiterea către moștenitorul îndreptățit, ca un tot întreg, a drepturilor patrimoniale și a obligațiilor celui ce a lăsat moștenirea, cu excepția celor care prin natura lor erau legate în mod inseparabil de persoana sa sau care, potrivit legii, nu se transmit prin moștenire.

Moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile celui ce a lăsat moștenirea, și obligațiile moștenitorului, care rezultă din calitatea de moștenitor.

Julea Eugenia

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Melnic Oxana, cu sediul biroului în mun. Chişinău bd. Decebal 99/A of.3, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului Julea Eugenia, cetățean al Republicii Moldova cu numărul de identificare 2001048311156, născută la 25.03.1975,  decedată la 13 iunie 2022.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de  05.12.2023.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

Ciobanu Andrei

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL BÎSTRIȚCHI VLADIMIR, cu sediul biroului la adresa: or. Criuleni, str.31 August 122, ap.6, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Ciobanu Andrei, născut/ă la 19.08.1936, IDNP 2001021242347, decedat/ă la 08.02.2023.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 07.07.2023 .

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

ESINA Valentina

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

Notarul CHIRINCIUC Galina,  cu sediul: MD-2005, mun. Chișinău, str. George Coșbuc, 22, #18, anunță despre deschiderea procedurii succesorale după defuncta ESINA Valentina, c/p 0980603039516, decedată la 19.05.2023, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 64, ap. 26.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în termen rezonabil.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.       

Taratuhina Ludmila

NOTARUL Agachi Aliona, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi, strada Puşkin, 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Taratuhina Ludmila, născută la 13 martie 1958, IDNP 2003004113064, decedată la 11 martie 2023.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 07.09.2023.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.