25 iunie, 2024 Mostenire

CALIAN SERGHEI

Notarul OBADĂ CONSTANȚA, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr.34, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului 𝐝𝐥𝐮𝐢 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐡𝐞𝐢, 02.04.1961 a.n., 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐝𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝟎𝟔.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟏𝟖, IDNP 2005002110672.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 25.07.2024, cu condiția constatării cu certitudine a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.