3 iulie, 2020 Mostenire

Bujor Ina

Cet. Bujor Ina, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Bezeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr.2597 din 10.08.1994, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.