15 mai, 2024 Mostenire

Bogdan Dumitru

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

Notar Martîniuc Vadim, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, municipiul Cahul, strada B.P.Hașdeu nr.9 G, of.3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Bogdan Dumitru, născut la 03.02.1956, numărul de identifare 2003015046801, decedat la 07.07.2009.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 14.08.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.