2 aprilie, 2024 Mostenire

Beț Vasilii

NOTARUL, Cornos Elena, cu sediul biroului la adresa: or. Rezina, str. 27 August nr. 44, ap. 38, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Beţ Vasilii, născut/ă la 02.05.1988, c/p. 2005028039221, decedat/ă la 23.03.2024.____
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 02.07.2024