13 martie, 2024 Mostenire

BESCHIERU IRINA

NOTARUL GAVRILIUC DIANA, cu sediul biroului la adresa: or. Șoldănești, str. Păcii, nr.13B, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BESCHIERU IRINA, născut (ă) la 22.02.1938, IDNP 2002038010684, decedat (ă) 02.06.2020.
Există testament. În prealabil eliberarea certificatului de mostenitor este planificată după expirarea termenului de 3 luni din data publicării prezentului aviz. Dacă în termenul nominalizat nici o persoană nu va invoca calitatea sa de rezervatar și nu va pretinde la cota succesorală rezervatară sau în baza altui temei legal, atunci certificatul de moștenitor la întreaga masă succesorală va fi eliberat desdendentului al moștenitorului testamentar.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.