15 decembrie, 2022 Mostenire

BAŞCANEAN ANATOLII

Notarul Şumcov Andrei, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Nicolae Dimo, nr. 17/1, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BAŞCANEAN ANATOLII, născut la data de 16.04.1947, IDNP 2004042129857, decedat la data de 04 martie 2022. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 14.03.2022. Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.