17 aprilie, 2024 Mostenire

BARLADEAN IGOR

NOTARUL BUZĂ IRINA, cu sediul biroului la adresa MD-2001, mun. Chișinău, bd. Negruzzi, 4/2, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BARLADEAN IGOR, născut/ă la 01.04.1944, decedat/ă la 18 iulie anul 2018. Sunt chemate toate persoanele interesate inclusiv copiii defunctului Barladian Alexander și Aronovich Anna.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 27 mai 2024.