12 iunie, 2024 Mostenire

BARCOVA TAMARA

Notarul Şoimu Rodica, cu sediul biroului în  mun. Chişinău,  str. N. Zelinski, nr. 44, ap. 82, Republica Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în rezultatul decesului cet. R.M., BARCOVA TAMARA, a. n. 01.01.1948, IDNP 0982801442332, decedată la 25.06.2022.

Eliberarea Certificatului de Moștenitor este, în prealabil, programată pentru data de 30.08.2024.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil al Republicii Moldova, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 (trei) luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de către notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră, că moștenitorul a  acceptat  implicit moștenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile                defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de                        persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.                Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ,  pe  lângă  obligaţiile  defunctului  şi  obligaţiile  ce  rezultă  din  calitatea  de  moştenitor.