26 martie, 2024 Mostenire

BALABAN SERGHEI

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL PĂDURARI CORINA, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălți, strada Moscovei 21, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Balaban Serghei, născut la 30 aprilie 1973, IDNP 0972404564867, decedat la 05 decembrie 2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 25 iunie 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.