7 mai, 2024 Noutăți

Ministerul Justiției anunță despre decizia Comisiei de licențiere a activității notariale cu referire la stabilirea datei privind organizarea examenului de calificare în profesia de notar și anume Etapa I – proba scrisă la data de 05 iunie 2024.

Locul și ora desfășurării etapelor examenului se va comunica suplimentar în termen de 3 zile lucrătoare înaintea desfășurării etapelor examenului.

Persoanele interesate vor depune dosarele de participare la examenul de calificare în profesia de notar în termen până la 21 mai 2024, inclusiv.

Dosarul de participare la examen trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în pct. 14-15 din Regulamentul privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 631/2017.

Dosarele se vor depune la secretariatul Ministerul Justiției (str. 31 August 1989, 82 mun. Chișinău MD 2012, bir. 128).

Documentele electronice urmează a fi expediate la adresa de e-mail: secretariat@justice.gov.md a Ministerului Justiției.

La data de 17 mai 2024, în incinta Ministerului Justiției, de către reprezentanți ai Comisiei de licențiere și ai ministerului se va desfășura sesiunea de informare a persoanelor interesate privind procedura desfășurării probei scrise a examenului de calificare în profesia de notar, inclusiv cu privire la subiectele examenului. Ora va fi comunicată suplimentar.

Persoanele interesate pot formula întrebări/neclarități până la data de 16 mai 2024, ora 13:00, la adresa de e-mail: secretariat@justice.gov.md a Ministerului Justiției.

Data desfășurării probei verbale a examenului de calificare în profesia de notar va fi stabilită în conformitate cu pct. 32 din Regulamentul privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 631/2017, în conformitate cu care „A doua etapă a examenului se desfăşoară în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la întocmirea centralizatorului comun al notării probei scrise în conformitate cu prevederile pct. 55. În cazul unui număr mare de candidați ce urmează a participa la cea de-a doua etapă a examenului, Comisia de licențiere poate decide desfășurarea acestei etape cu întreruperi, pe parcursul a câteva zile lucrătoare. În acest caz, anunțul obligatoriu va conține și lista candidaților cu indicarea zilei și orei în care urmează să susțină proba verbală.”.
De notat e faptul că Ministerul Justiției împreună cu Comisia de licențiere va organiza subsecvent, în lunile următoare, și concursul privind suplinirea locurilor de notar precum și  concursul de admitere la stagiul profesional la notari.