10 iulie, 2024 Noutăți

În temeiul prevederilor art.47 alin.(6) lit. b) și alin.(7), art.52 alin.(1) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, art.38 alin.(1) lit. b), art.39 alin.(6)-(8) din Statutul Camerei Notariale din Republica Moldova, adoptat la Adunarea Generala a Notarilor la 18 februarie 2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinara a Notarilor la  10 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, Camera Notarială anunță concurs pentru selectarea din rândul societății civile a unui membru în cadrul Comisiei de etică a notarilor.

Potrivit prevederii pct.2.3 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de etică a notarilor, reprezentantul societății civile va putea fi persoana din domeniul dreptului, cu reputație ireproșabilă, care va avea recomandarea a cel puțin unei asociații obștești.

Astfel, în temeiul pct.2.4 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de etică a notarilor, dosarul de înscriere pentru alegerea în componența Comisiei de etică a notarilor se va depune de către candidatul din partea societății civile la Camerei Notariale și va include:

  1. cererea de înscriere;
  2. curriculum vitae (CV);
  3. copia buletinului de identitate;
  4. scrisoarea de recomandare din partea unei asociații obștești.

Dosarul de înscriere pentru Comisia de etică a notarilor din partea societății civile se v-a expedia la adresa electronică: camera.notariala@cnm.md până la data de 15 iulie 2024, inclusiv.