10 iulie, 2024 Noutăți

În temeiul prevederilor art.47 alin.(6) lit. b), alin.(7),  art.52 alin.(1) din Legea 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, art.38 alin.(1) lit. b) și prevederilor art.39 alin.(6)-(8) din Statutul Camerei Notariale din Republica Moldova, adoptat la Adunarea Generala a Notarilor la 18 februarie 2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinara a Notarilor la  10 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, pct.2.2 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de etică a notarilor, adoptat la AGN la 20 mai 2017, Camera Notarială anunță concurs pentru selectarea din rândul notarilor a unui membru în cadrul Comisiei de etică a notarilor.

Potrivit prevederilor art.39 alin.(7) din Statutul Camerei Notariale, în calitate de membru a Comisiei de etică a notarilor poate fi ales orice notar, cu excepția:

  1. notarului, a cărui activitate este suspendată;
  2. notarului sancționat disciplinar în decurs de 1 an de la data aplicării sancțiunii.

 

CV-urile și propunerile privind candidații pentru Comisiei de etică a notarilor se vor expedia la adresa electronică: camera.notariala@cnm.md până la data de 15 iulie 2024, inclusiv.