10 iulie, 2024 Noutăți

În temeiul art.47, alin.(6) lit. b), alin.(7) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, art.35 alin.(1), art.38 alin.(1)  lit. b) și art.39 alin.(6)-(8) din Statutul Camerei Notariale, Camera Notarială anunță concurs pentru selectarea a 3 membri și 3 membri supleanți în cadrul Comisiei de licențiere.

În calitate de membru al Comisiei de licențiere, inclusiv membru supleant, poate fi ales orice  notar activ:

  1. nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
  2. nu a fost privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
  3. nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 2 ani de activitate;

CV-urile și propunerile privind candidații pentru Comisiei de licențiere se vor expedia la adresa electronică: camera.notariala@cnm.md până la data de 15 iulie 2024, inclusiv.