24 mai, 2024 Mostenire

ANGHEL LIDIA

Subsemnata, Viorica Nagacevschi, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informației despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conținut:

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

Notarul, Viorica Nagacevschi, cu sediul biroului la adresa: R.Moldova, mun.Chişinău, str.B.Bodoni, 45, bir.309, anunț despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ANGHEL LIDIA, născut/ă la 27.06.1942, IDNP 2001048529562, decedat/ă la 24.12.2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru luna mai, două mii douăzeci și patru.