26 ianuarie, 2024 Mostenire

ADAM VALENTIN

NOTARUL Reșetnicov Ala, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. București 90, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului dlui ADAM VALENTIN, decedat la data de 31 octombrie 2023, născut la data de 17 aprilie 1954, cetăţean a Republicii Moldova, numărul de identificare 0972501541165.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 26 februarie 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.