12 februarie, 2024 Mostenire

ACRIȘ OLGA

Notarul BUTUC RODICA, cu sediul biroului în mun.Cahul, pr.Republicii nr.17 A, Republica Moldova anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.ACRIȘ OLGA, născută la 20 octombrie 1957, IDNP 2002015083449, decedată la 09 martie 2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 15 aprilie 2024.

În conformitate cu prevederile art.2390 alin.2 Cod Civil, în cazul în care moștenitorul în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiunea și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul aceptat împlicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu exepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite dela persoană la alta.Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pr lângă obligațiile defunctului și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.