26 iunie, 2024 Mostenire

ACHIRUŞ ION

INFORMAȚIE
privind deschiderea procedurii succesorale nr.742048
Notarul Culava Diana, cu sediul biroului la adresa: mun.Chişinău, str.Alba-Iulia nr.77/19, telefon: 079547005,
anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ACHIRUŞ ION, data nașterii: 20.01.1970, număr de identificare 2001003343338, decedat la data de 17 februarie 2024.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 26.08.2024, cu condiția constatării cu certitudine a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului de moștenitor.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.
Moștenitorii sunt invitați să se prezinte la sediul biroului notarial pentru declararea drepturilor asupra moștenirii.