Toate video explicații:

Video Playlist
1/50 videos
1
Instrainarea cotei succesorale (Drept succesoral MD)
Instrainarea cotei succesorale (Drept succesoral MD)
2
Cesiunea creantei+ (MD)
Cesiunea creantei+ (MD)
3
[11] Prof. univ. dr. Sergiu Baiesu — Termenele în dreptul civil  (MD)
[11] Prof. univ. dr. Sergiu Baiesu — Termenele în dreptul civil (MD)
4
Executarea obligatiilor (MD)
Executarea obligatiilor (MD)
5
Gestiunea de afaceri fara mandat (MD)
Gestiunea de afaceri fara mandat (MD)
6
[8.2-8.6] Conf. univ. dr. Daniela Turcan — Actul juridic civil - conditiile de validitate (MD)
[8.2-8.6] Conf. univ. dr. Daniela Turcan — Actul juridic civil - conditiile de validitate (MD)
7
[3.2] Raspunderea delictuala — introducere (MD)
[3.2] Raspunderea delictuala — introducere (MD)
8
[8.1] Conf. univ. dr. Daniela Turcan — Actul juridic civil - concept si clasificare (MD)
[8.1] Conf. univ. dr. Daniela Turcan — Actul juridic civil - concept si clasificare (MD)
9
[7.] Prof. univ. dr. Sergiu Baiesu — Obiectul raportului juridic civil (MD)
[7.] Prof. univ. dr. Sergiu Baiesu — Obiectul raportului juridic civil (MD)
10
Seminar online (webinar) EBA Moldova privind Covid-19 si Contractele (MD)
Seminar online (webinar) EBA Moldova privind Covid-19 si Contractele (MD)
11
Sectorul IT vs COVID-19 — Seminar Juridic (MD)
Sectorul IT vs COVID-19 — Seminar Juridic (MD)
12
[2.6.2] Operarea rezoluțiunii (cum se rupe un contract) (MD)
[2.6.2] Operarea rezoluțiunii (cum se rupe un contract) (MD)
13
[2.6.1] Impreviziunea (renegocierea contractelor păguboase) (MD)
[2.6.1] Impreviziunea (renegocierea contractelor păguboase) (MD)
14
[6.3 & 6.4] Înființarea, capacitatea civilă a persoanei juridice (MD)
[6.3 & 6.4] Înființarea, capacitatea civilă a persoanei juridice (MD)
15
[6.2] Clasificarea persoanelor juridice (Drept civil MD)
[6.2] Clasificarea persoanelor juridice (Drept civil MD)
16
Remedies under the CISG and the Concept of Liability
Remedies under the CISG and the Concept of Liability
17
Impedimentul — justificare a neexecutarii obligatiei (Forta majora 2.0) (MD)
Impedimentul — justificare a neexecutarii obligatiei (Forta majora 2.0) (MD)
18
Rezolutiunea in Codul civil RO si MD
Rezolutiunea in Codul civil RO si MD
19
Uzucapiunea & Dobandirea de buna-credinta (MD)
Uzucapiunea & Dobandirea de buna-credinta (MD)
20
Buna judecată în afaceri a administratorului - Business Judgment Rule
Buna judecată în afaceri a administratorului - Business Judgment Rule
21
Drept succesoral MD / Tema 3: Pluralitatea de mostenitori
Drept succesoral MD / Tema 3: Pluralitatea de mostenitori
22
Drept succesoral MD / Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
Drept succesoral MD / Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
23
Buna-credință în Codul civil: fundament pentru echitate sau temei pentru abuz
Buna-credință în Codul civil: fundament pentru echitate sau temei pentru abuz
24
Aplicarea Codului civil modernizat actiunilor de incasare a dobanzii de intarziere si penalitatii MD
Aplicarea Codului civil modernizat actiunilor de incasare a dobanzii de intarziere si penalitatii MD
25
Pachetele de servicii de calatorie (MD)
Pachetele de servicii de calatorie (MD)
26
Vladimir Palamarciuc — Administratorul persoanei juridice
Vladimir Palamarciuc — Administratorul persoanei juridice
27
Dreptul de preemtiune
Dreptul de preemtiune
28
Actiunea revocatorie
Actiunea revocatorie
29
Fiducia
Fiducia
30
Drept succesoral MD / Tema 5: Procedura succesorală notarială
Drept succesoral MD / Tema 5: Procedura succesorală notarială
31
Îmbogățirea nejustificată în lumina Codului civil modernizat
Îmbogățirea nejustificată în lumina Codului civil modernizat
32
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (partea 2)
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (partea 2)
33
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (Partea 1)
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (Partea 1)
34
Drept succesoral MD / Tema 1: Mostenirea legala
Drept succesoral MD / Tema 1: Mostenirea legala
35
Clauzele abuzive în lumina Codului civil modernizat
Clauzele abuzive în lumina Codului civil modernizat
36
Mijloacele juridice ale creditorului in caz de neexecutare a obligatiilor
Mijloacele juridice ale creditorului in caz de neexecutare a obligatiilor
37
Marian Olari — Obiectul contractului de prestări servicii publicitate
Marian Olari — Obiectul contractului de prestări servicii publicitate
38
Natalia Chibac — Produsele de vacanță în reglementarea Codului civil RM
Natalia Chibac — Produsele de vacanță în reglementarea Codului civil RM
39
Ilie Creciun — Considerații privind politica de clemenţă
Ilie Creciun — Considerații privind politica de clemenţă
40
Elena Arapu — Noi contururi ale bunei și relei-credințe în Codul civil modernizat
Elena Arapu — Noi contururi ale bunei și relei-credințe în Codul civil modernizat
41
Vladimir Palamarciuc — Plata obligației monetare – între fapt și act juridic
Vladimir Palamarciuc — Plata obligației monetare – între fapt și act juridic
42
Ludmila Beliban-Ratoi — Evoluția istorică a contractului în favoarea unui terț
Ludmila Beliban-Ratoi — Evoluția istorică a contractului în favoarea unui terț
43
Artur Tarlapan — Efectele insolvabilitatii asupra solidaritatii pasive
Artur Tarlapan — Efectele insolvabilitatii asupra solidaritatii pasive
44
Tatiana Tabuncic — Proprietatea asupra terenurilor cu destinaţie agricolă
Tatiana Tabuncic — Proprietatea asupra terenurilor cu destinaţie agricolă
45
Octavian Cazac — Moștenitorii legali în noul drept succesoral
Octavian Cazac — Moștenitorii legali în noul drept succesoral
46
Dorin Cimil — Formele juridice de perfectare a circuitului datelor cu caracter personal
Dorin Cimil — Formele juridice de perfectare a circuitului datelor cu caracter personal
47
Gheorghe Chibac — Evoluția raporturilor locative la etapa actuală
Gheorghe Chibac — Evoluția raporturilor locative la etapa actuală
48
Nicolae Roșca — Exercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea valorilor mobiliare
Nicolae Roșca — Exercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea valorilor mobiliare
49
Nicolae Sadovei — Natura juridică a protocoalelor clinice naționale în dreptul medical
Nicolae Sadovei — Natura juridică a protocoalelor clinice naționale în dreptul medical
50
Registrul bunurilor imobile si alte registre de publicitate in lumina Legii de modernizare a C civ
Registrul bunurilor imobile si alte registre de publicitate in lumina Legii de modernizare a C civ

Drept succesoral

Video Playlist
1/6 videos
1
Tema 1 Mostenirea legala
Tema 1 Mostenirea legala
03:12:14
2
Tema 2 Mostenirea testamentara (Partea 1)
Tema 2 Mostenirea testamentara (Partea 1)
03:30:56
3
Tema 2 Mostenirea testamentara (partea 2)
Tema 2 Mostenirea testamentara (partea 2)
02:40:26
4
Tema 3 Pluralitatea de mostenitori
Tema 3 Pluralitatea de mostenitori
03:13
5
Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
03:50:56
6
Tema 5 Procedura succesorală notarială
Tema 5 Procedura succesorală notarială
02:47:52