Toate video explicații:

Video Playlist
1/50 videos
1
Cesiunea creantei+ (MD)
Cesiunea creantei+ (MD)
2
[11] Prof. univ. dr. Sergiu Baiesu — Termenele în dreptul civil  (MD)
[11] Prof. univ. dr. Sergiu Baiesu — Termenele în dreptul civil (MD)
3
Executarea obligatiilor (MD)
Executarea obligatiilor (MD)
4
Gestiunea de afaceri fara mandat (MD)
Gestiunea de afaceri fara mandat (MD)
5
[8.2-8.6] Conf. univ. dr. Daniela Turcan — Actul juridic civil - conditiile de validitate (MD)
[8.2-8.6] Conf. univ. dr. Daniela Turcan — Actul juridic civil - conditiile de validitate (MD)
6
[3.2] Raspunderea delictuala — introducere (MD)
[3.2] Raspunderea delictuala — introducere (MD)
7
[8.1] Conf. univ. dr. Daniela Turcan — Actul juridic civil - concept si clasificare (MD)
[8.1] Conf. univ. dr. Daniela Turcan — Actul juridic civil - concept si clasificare (MD)
8
[7.] Prof. univ. dr. Sergiu Baiesu — Obiectul raportului juridic civil (MD)
[7.] Prof. univ. dr. Sergiu Baiesu — Obiectul raportului juridic civil (MD)
9
Seminar online (webinar) EBA Moldova privind Covid-19 si Contractele (MD)
Seminar online (webinar) EBA Moldova privind Covid-19 si Contractele (MD)
10
Sectorul IT vs COVID-19 — Seminar Juridic (MD)
Sectorul IT vs COVID-19 — Seminar Juridic (MD)
11
[2.6.2] Operarea rezoluțiunii (cum se rupe un contract) (MD)
[2.6.2] Operarea rezoluțiunii (cum se rupe un contract) (MD)
12
[2.6.1] Impreviziunea (renegocierea contractelor păguboase) (MD)
[2.6.1] Impreviziunea (renegocierea contractelor păguboase) (MD)
13
[6.3 & 6.4] Înființarea, capacitatea civilă a persoanei juridice (MD)
[6.3 & 6.4] Înființarea, capacitatea civilă a persoanei juridice (MD)
14
[6.2] Clasificarea persoanelor juridice (Drept civil MD)
[6.2] Clasificarea persoanelor juridice (Drept civil MD)
15
Remedies under the CISG and the Concept of Liability
Remedies under the CISG and the Concept of Liability
16
Impedimentul — justificare a neexecutarii obligatiei (Forta majora 2.0) (MD)
Impedimentul — justificare a neexecutarii obligatiei (Forta majora 2.0) (MD)
17
Rezolutiunea in Codul civil RO si MD
Rezolutiunea in Codul civil RO si MD
18
Uzucapiunea & Dobandirea de buna-credinta (MD)
Uzucapiunea & Dobandirea de buna-credinta (MD)
19
Buna judecată în afaceri a administratorului - Business Judgment Rule
Buna judecată în afaceri a administratorului - Business Judgment Rule
20
Drept succesoral MD / Tema 3: Pluralitatea de mostenitori
Drept succesoral MD / Tema 3: Pluralitatea de mostenitori
21
Drept succesoral MD / Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
Drept succesoral MD / Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
22
Buna-credință în Codul civil: fundament pentru echitate sau temei pentru abuz
Buna-credință în Codul civil: fundament pentru echitate sau temei pentru abuz
23
Aplicarea Codului civil modernizat actiunilor de incasare a dobanzii de intarziere si penalitatii MD
Aplicarea Codului civil modernizat actiunilor de incasare a dobanzii de intarziere si penalitatii MD
24
Pachetele de servicii de calatorie (MD)
Pachetele de servicii de calatorie (MD)
25
Vladimir Palamarciuc — Administratorul persoanei juridice
Vladimir Palamarciuc — Administratorul persoanei juridice
26
Dreptul de preemtiune
Dreptul de preemtiune
27
Actiunea revocatorie
Actiunea revocatorie
28
Fiducia
Fiducia
29
Drept succesoral MD / Tema 5: Procedura succesorală notarială
Drept succesoral MD / Tema 5: Procedura succesorală notarială
30
Îmbogățirea nejustificată în lumina Codului civil modernizat
Îmbogățirea nejustificată în lumina Codului civil modernizat
31
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (partea 2)
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (partea 2)
32
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (Partea 1)
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (Partea 1)
33
Drept succesoral MD / Tema 1: Mostenirea legala
Drept succesoral MD / Tema 1: Mostenirea legala
34
Clauzele abuzive în lumina Codului civil modernizat
Clauzele abuzive în lumina Codului civil modernizat
35
Mijloacele juridice ale creditorului in caz de neexecutare a obligatiilor
Mijloacele juridice ale creditorului in caz de neexecutare a obligatiilor
36
Marian Olari — Obiectul contractului de prestări servicii publicitate
Marian Olari — Obiectul contractului de prestări servicii publicitate
37
Natalia Chibac — Produsele de vacanță în reglementarea Codului civil RM
Natalia Chibac — Produsele de vacanță în reglementarea Codului civil RM
38
Ilie Creciun — Considerații privind politica de clemenţă
Ilie Creciun — Considerații privind politica de clemenţă
39
Elena Arapu — Noi contururi ale bunei și relei-credințe în Codul civil modernizat
Elena Arapu — Noi contururi ale bunei și relei-credințe în Codul civil modernizat
40
Vladimir Palamarciuc — Plata obligației monetare – între fapt și act juridic
Vladimir Palamarciuc — Plata obligației monetare – între fapt și act juridic
41
Ludmila Beliban-Ratoi — Evoluția istorică a contractului în favoarea unui terț
Ludmila Beliban-Ratoi — Evoluția istorică a contractului în favoarea unui terț
42
Artur Tarlapan — Efectele insolvabilitatii asupra solidaritatii pasive
Artur Tarlapan — Efectele insolvabilitatii asupra solidaritatii pasive
43
Tatiana Tabuncic — Proprietatea asupra terenurilor cu destinaţie agricolă
Tatiana Tabuncic — Proprietatea asupra terenurilor cu destinaţie agricolă
44
Octavian Cazac — Moștenitorii legali în noul drept succesoral
Octavian Cazac — Moștenitorii legali în noul drept succesoral
45
Dorin Cimil — Formele juridice de perfectare a circuitului datelor cu caracter personal
Dorin Cimil — Formele juridice de perfectare a circuitului datelor cu caracter personal
46
Gheorghe Chibac — Evoluția raporturilor locative la etapa actuală
Gheorghe Chibac — Evoluția raporturilor locative la etapa actuală
47
Nicolae Roșca — Exercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea valorilor mobiliare
Nicolae Roșca — Exercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea valorilor mobiliare
48
Nicolae Sadovei — Natura juridică a protocoalelor clinice naționale în dreptul medical
Nicolae Sadovei — Natura juridică a protocoalelor clinice naționale în dreptul medical
49
Registrul bunurilor imobile si alte registre de publicitate in lumina Legii de modernizare a C civ
Registrul bunurilor imobile si alte registre de publicitate in lumina Legii de modernizare a C civ
50
Prof. S. Baiesu — Cuvant de incheiere
Prof. S. Baiesu — Cuvant de incheiere

Drept succesoral

Video Playlist
1/6 videos
1
Tema 1 Mostenirea legala
Tema 1 Mostenirea legala
03:12:14
2
Tema 2 Mostenirea testamentara (Partea 1)
Tema 2 Mostenirea testamentara (Partea 1)
03:30:56
3
Tema 2 Mostenirea testamentara (partea 2)
Tema 2 Mostenirea testamentara (partea 2)
02:40:26
4
Tema 3 Pluralitatea de mostenitori
Tema 3 Pluralitatea de mostenitori
03:13
5
Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
03:50:56
6
Tema 5 Procedura succesorală notarială
Tema 5 Procedura succesorală notarială
02:47:52