Toate video explicații:

Video Playlist
1/50 videos
1
Impedimentul — justificare a neexecutarii obligatiei (Forta majora 2.0)
Impedimentul — justificare a neexecutarii obligatiei (Forta majora 2.0)
2
Rezolutiunea in Codul civil RO si MD
Rezolutiunea in Codul civil RO si MD
3
Uzucapiunea & Dobandirea de buna-credinta
Uzucapiunea & Dobandirea de buna-credinta
4
Buna judecată în afaceri a administratorului - Business Judgment Rule
Buna judecată în afaceri a administratorului - Business Judgment Rule
5
Drept succesoral MD / Tema 3: Pluralitatea de mostenitori
Drept succesoral MD / Tema 3: Pluralitatea de mostenitori
6
Drept succesoral MD / Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
Drept succesoral MD / Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
7
Buna-credință în Codul civil: fundament pentru echitate sau temei pentru abuz
Buna-credință în Codul civil: fundament pentru echitate sau temei pentru abuz
8
Aplicarea Codului civil modernizat actiunilor de incasare a dobanzii de intarziere si penalitatii
Aplicarea Codului civil modernizat actiunilor de incasare a dobanzii de intarziere si penalitatii
9
Pachetele de servicii de calatorie
Pachetele de servicii de calatorie
10
Vladimir Palamarciuc — Administratorul persoanei juridice
Vladimir Palamarciuc — Administratorul persoanei juridice
11
Dreptul de preemtiune
Dreptul de preemtiune
12
Actiunea revocatorie
Actiunea revocatorie
13
Fiducia
Fiducia
14
Drept succesoral MD / Tema 5: Procedura succesorală notarială
Drept succesoral MD / Tema 5: Procedura succesorală notarială
15
Îmbogățirea nejustificată în lumina Codului civil modernizat
Îmbogățirea nejustificată în lumina Codului civil modernizat
16
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (partea 2)
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (partea 2)
17
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (Partea 1)
Drept succesoral MD / Tema 2: Mostenirea testamentara (Partea 1)
18
Drept succesoral MD / Tema 1: Mostenirea legala
Drept succesoral MD / Tema 1: Mostenirea legala
19
Clauzele abuzive în lumina Codului civil modernizat
Clauzele abuzive în lumina Codului civil modernizat
20
Mijloacele juridice ale creditorului in caz de neexecutare a obligatiilor
Mijloacele juridice ale creditorului in caz de neexecutare a obligatiilor
21
Marian Olari — Obiectul contractului de prestări servicii publicitate
Marian Olari — Obiectul contractului de prestări servicii publicitate
22
Natalia Chibac — Produsele de vacanță în reglementarea Codului civil RM
Natalia Chibac — Produsele de vacanță în reglementarea Codului civil RM
23
Ilie Creciun — Considerații privind politica de clemenţă
Ilie Creciun — Considerații privind politica de clemenţă
24
Elena Arapu — Noi contururi ale bunei și relei-credințe în Codul civil modernizat
Elena Arapu — Noi contururi ale bunei și relei-credințe în Codul civil modernizat
25
Vladimir Palamarciuc — Plata obligației monetare – între fapt și act juridic
Vladimir Palamarciuc — Plata obligației monetare – între fapt și act juridic
26
Ludmila Beliban-Ratoi — Evoluția istorică a contractului în favoarea unui terț
Ludmila Beliban-Ratoi — Evoluția istorică a contractului în favoarea unui terț
27
Artur Tarlapan — Efectele insolvabilitatii asupra solidaritatii pasive
Artur Tarlapan — Efectele insolvabilitatii asupra solidaritatii pasive
28
Tatiana Tabuncic — Proprietatea asupra terenurilor cu destinaţie agricolă
Tatiana Tabuncic — Proprietatea asupra terenurilor cu destinaţie agricolă
29
Octavian Cazac — Moștenitorii legali în noul drept succesoral
Octavian Cazac — Moștenitorii legali în noul drept succesoral
30
Dorin Cimil — Formele juridice de perfectare a circuitului datelor cu caracter personal
Dorin Cimil — Formele juridice de perfectare a circuitului datelor cu caracter personal
31
Gheorghe Chibac — Evoluția raporturilor locative la etapa actuală
Gheorghe Chibac — Evoluția raporturilor locative la etapa actuală
32
Nicolae Roșca — Exercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea valorilor mobiliare
Nicolae Roșca — Exercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea valorilor mobiliare
33
Nicolae Sadovei — Natura juridică a protocoalelor clinice naționale în dreptul medical
Nicolae Sadovei — Natura juridică a protocoalelor clinice naționale în dreptul medical
34
Registrul bunurilor imobile si alte registre de publicitate in lumina Legii de modernizare a C civ
Registrul bunurilor imobile si alte registre de publicitate in lumina Legii de modernizare a C civ
35
Prof. S. Baiesu — Cuvant de incheiere
Prof. S. Baiesu — Cuvant de incheiere
36
Prof. F. Baias — Dreptul de retentie
Prof. F. Baias — Dreptul de retentie
37
M. Sargarovschi — Conditiile de exercitare ale conversiunii actului juridic civil
M. Sargarovschi — Conditiile de exercitare ale conversiunii actului juridic civil
38
V. Palamarciuc — Teoria juridica a banilor in dreptul privat
V. Palamarciuc — Teoria juridica a banilor in dreptul privat
39
Dr. Gh. Mitu — Antecontractul si reglementarea lui in Codul civil al R. Moldova
Dr. Gh. Mitu — Antecontractul si reglementarea lui in Codul civil al R. Moldova
40
Cornelia Gorincioi — Instigarea la rezilierea contractului cu concurentul
Cornelia Gorincioi — Instigarea la rezilierea contractului cu concurentul
41
Dr. N. Rosca — Natura raportului juridic dintre persoana juridică și administrator
Dr. N. Rosca — Natura raportului juridic dintre persoana juridică și administrator
42
Lect. super. Mihail Buruiana — Clauza arbitrala
Lect. super. Mihail Buruiana — Clauza arbitrala
43
Dr. Eugen Huruba — Evolutia investirii cu formula executorie a hotararilor judecătoresti
Dr. Eugen Huruba — Evolutia investirii cu formula executorie a hotararilor judecătoresti
44
Dr. Sergiu Golub — Fiducia: tehnica de garantare a obligatiilor
Dr. Sergiu Golub — Fiducia: tehnica de garantare a obligatiilor
45
Dr. O. Cazac — Rezolutiunea raportului contractual în Codul civil modernizat
Dr. O. Cazac — Rezolutiunea raportului contractual în Codul civil modernizat
46
Prof. Gh. Chibac — Dinamica raporturilor locative în oglinda legislației civile
Prof. Gh. Chibac — Dinamica raporturilor locative în oglinda legislației civile
47
С. А. Погрибный — Гражданско-правовой договор как источник права
С. А. Погрибный — Гражданско-правовой договор как источник права
48
проф. Роман Майданык — Фидуциарные обеспечительные права в Украине
проф. Роман Майданык — Фидуциарные обеспечительные права в Украине
49
проф. Роман Бевзенко — Новеллы личного обеспечения
проф. Роман Бевзенко — Новеллы личного обеспечения
50
Dr. СКРЯБИН С.В. — Нормы об ответственности в ГК Казахстана
Dr. СКРЯБИН С.В. — Нормы об ответственности в ГК Казахстана

Drept succesoral

Video Playlist
1/6 videos
1
Tema 1 Mostenirea legala
Tema 1 Mostenirea legala
03:12:14
2
Tema 2 Mostenirea testamentara (Partea 1)
Tema 2 Mostenirea testamentara (Partea 1)
03:30:56
3
Tema 2 Mostenirea testamentara (partea 2)
Tema 2 Mostenirea testamentara (partea 2)
02:40:26
4
Tema 3 Pluralitatea de mostenitori
Tema 3 Pluralitatea de mostenitori
03:13
5
Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
Tema 4: Pozitia creditorului masei succesorale
03:50:56
6
Tema 5 Procedura succesorală notarială
Tema 5 Procedura succesorală notarială
02:47:52