14 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Lozan Marin

Cet. Lozan Marin, născut la 20.06.1983, titularul buletinului de identitate seria B 32067411 eliberat la 17.11.2023 de Agenția Servicii Publice, IDNP- 2000032018363, domiciliat(-ă) în s. Cosăuți, r. Soroca, Republica Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor nr. 8538 din 25.09.2009, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.