Actele Legislative:

 1. Constituția Republicii Moldova

 2. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ HOTĂRÎRE Nr. 67  din 02.12.1999 despre controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 1153-XIII din 11 aprilie 1997 “Cu privire la notariat” (cu modificările şi completările ulterioare) şi din Legea nr. 558-XIV din 29 iulie 1999 “Pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la notariat”

 3. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ HOTĂRÎRE Nr. 23 din 26.04.2001 privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 21 aprilie 2000 “Pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la notariat”

 4. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ HOTĂRÎRE Nr. 30 din 23.12.2010 pentru controlul constituţionalităţii art.16 alin.(1) lit.g) din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 „Cu privire la notariat”, cu modificările şi completările ulterioare

 5. Codul civil al Republicii Moldova

 6. LEGE Nr. 1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat

 7. LEGE Nr. 271 din 27.06.2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale

 8. LEGE Nr. 264 din 11.12.2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în sectorul justiției

 9. LEGE Nr. 1216 din 03.12.1992 taxei de stat

 10. LEGE Nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

 11. LEGE Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

 12. LEGE Nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor

 13. LEGE Nr. 246 din 15.11.2018 privind procedura notarială

 14. NOTA INFORMATIVĂ la proiectul Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea și completarea unor acte legislative