Conectarea la Agenția de Guvernarea Electronică

puncte cheie

  1. Camera Notarială semnează în forma electronică contractul cu AGE și achită taxa de configurare pentru registrele de publicitate selectate pentru notari.
  2. Primii douăzeci de notari, ca parte a unui scurt proiect pilot, primesc de la AGE contractul prin e-mail, îl semnează cu semnătura electronică și îl trimit înapoi. După un scurt test, toți ceilalți notari vor primi contracte pentru semnare.
  3. La primire, semnare și trimitere contractului cu AGE, vă rugăm să utilizați ghidul nostru
  4. După semnarea contractului, notarul primește accesul la ghișeul unic pe pagina web specială a Agenției de Guvernarea Electronică. Autentificarea se bazează pe semnătura electronică pe care o aveți.
  5. Dacă sunt înrebări legate de utilizarea interfeței web, completarea sau modificarea volumului sau tipului de informații primite – vă rugăm să contactați Camera Notarială prin it@cnm.md
  6. La sfîrșitul lunii, fiecare notar, pe baza numărului de solicitări făcute, în conformitate cu tabelul / tarife aprobate, primește de la AGE factura electronică E-Factura. Suplimentar notarul va avea acces la statisticile solicitărilor sale pentru informare / verificare.
  7. Camera Notarială va fi în interacțiune constant cu AGE cu privire la toate întrebările și cerințele a notarilor, precum și în cadrul asistenței legată cu suspendarea, reînnoirea, încetarea sau începerea activității notariale.

Nota bene! În urma auditului intern și a auditului Curții de Conturi, s-a constatat imposibilitatea achitării serviciilor pentru schimb de date conform formulei discutate la Adunarea Generală din 04 octombrie 2019. Astfel, Camera Notarială va achita taxa pentru conectare și configurare, iar fiecare notar va achita facturile pentru numărul de accesări efectuate.