LUNGU MARIA

NOTARUL Luchian Anatolie, cu sediul biroului la adresa: or. Ştefan Vodă str. 31 August, nr.11, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. LUNGU MARIA, născută la 18.09.1944, IDNP 2001034258467, care a decedat la 15 iulie 2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 19.05.2020. În...

Boico Anna

Notarul, Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului la adresa: or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 65/6, R. Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Boico Anna, decedată la 01.08.2019, numărul de identificare 2001075123803, cu ultimul domiciliu оn sat. Lipnic, r-nul  Ocniţa,  Republica Moldova.         Eliberarea certificatului de...

BURLACU ZINAIDA

NOTARUL MARIA MAZUR, cu sediul biroului la adresa: oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cetăţenei BURLACU ZINAIDA, născută la 02.02.1928, IDNP 2001012257361, decedată la 21.03.2019.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 10.02.2020.         În conformitate cu...

Briciuc Maria

NOTARUL Țonu Nina, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr. 21, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Briciuc Maria, născută la 21.06.1950, IDNP 2005002093151, decedată la 19.10.2019.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 07.05.2019.         În conformitate cu...

Serdiuc Vitali

NOTARUL Melnic Oxana, cu sediul biroului în mun. Chişinău bd. Decebal 72/1 of.112, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Serdiuc Vitali, născut la 16.03.1939, cu numărul de identificare 0981306423167, decedat la 23 septembrie 2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 12.05.2020 (doisprezece...