Nota informativă. Cadastru. Înregistrarea drepturilor în registrele de publicitate

La data de 18.02.2019 și 25.02.2019 au fost convocate ședințele grupului de lucru, constituit din notari și reprezentanți ai IP Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru și Departamentul Înregistrare și Licențiere a Unităților de Drept, care a avut drept scop elaborarea notei informative comune (cu titlul de recomandare), pe anumite subiecte,...

ASP referitor la desfacerea casatoriei prin acordul sotilor

IP „Agenţia Servicii Publice” Direcţia generală stare civilă Tuturor notarilor Scrisoare informativă În vederea implementării prevederilor referitoare la desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor prevăzute de Legea nr. 246 din 15.11.2018 privind procedura notarială, Codul Familiei nr.1316/2000, Legea privind actele de stare civilă, şi asigurării unei practici uniforme pentru aplicarea noii...