Anunț. Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de CONSULTANT în secția analiză, elaborare și supraveghere (în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, fiscalitate și protecție socială), din cadrul Camerei Notariale.

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Consultant în Secția elaborare, analiză și supraveghere a Aparatului de specialitate. Obiectivul postului: Supravegherea respectării de către notari a legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Atribuții de funcție: - îndeplinirea măsurilor...

Anunț. Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal în secția analiză, elaborare și supraveghere, din cadrul Camerei Notariale.

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de:             Specialist principal în Secția analiză, elaborare și supraveghere a Aparatului de specialitate. Obiectivul postului:             Asigurarea realizării competențelor Camerei Notariale de generalizare a practicii notariale și asigurarea unei practici notariale uniforme, de...

Anunț. Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în secția secretariat și arhivă, din cadrul Camerei Notariale.

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de Specialist în secția secretariat și arhivă a Aparatului administrativ. Obiectivul postului: Asigurarea lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul Camerei Notariale. Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Camerei Notariale, comisiilor, grupurilor de lucru etc....

Interviu ocuparea funcțiilor vacante

În temeiul p. 4.5 al Regulamentului cu privire la stabilirea condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale, aprobat prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 2 din 26.02.2020, cu modificările introduce prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 5 din...

CONCURS pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale (termen limită 15.03.2022)

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în următoarele secții din APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV Aparatul de Specialitate: 1.Secția analiză, elaborare și supraveghere Consultant (în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului) 2.Secția formare profesională Consultant 3. Serviciul IT specialist principal IT Aparatul Administrativ: 1....

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante în următoarele secții din APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV Aparatul de Specialitate: 1.Secția analiză, elaborare și supraveghere Consultant (în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului) 2.Secția formare profesională Consultant 3. Serviciul IT specialist principal IT Aparatul Administrativ: 1....

CONCURS pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

CONCURS Pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Camerei Notariale (termen limită 02.08. 2020) Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante în următoarele secții din APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV 1..Secția formare profesională inițială și continuă Specialist principal  2.Secția secretariat și arhivă Specialist I. Condiţii de angajare generale: - ...