Concurs ocuparea funcției specialist/specialistă în management și organizare

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist/specialistă în management și organizare Secția financiar administrativă și resurse umane, Direcția managment institutional, Aparatul Administrativ Obiectivul postului: Asigură elaborarea planurilor, proiectelor de buget și a rapoartelor de executare a acestora, organizarea achizițiilor...

Concurs ocuparea funcției specialist în domeniul juridic

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist în domeniul juridic Direcția analiză, elaborare și supraveghere, Aparatul de specialitate. Obiectivul postului: Asigurarea realizării competențelor Camerei Notariale de analiză și generalizare a practicii notariale și asigurarea unei practici notariale uniforme, de...

Concurs ocuparea funcției de secretar

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Secretar Secția secretariat și arhivă, Direcția managment instituțional, Aparatul administrativ Obiectivul postului: Asigurarea lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul Camerei Notariale. Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Camerei Notariale, comisiilor, grupurilor de lucru...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist în domeniul juridic Direcția  formare profesională inițială și continuă, Aparatul de specialitate. Obiectivul postului: Asigură organizarea cursurilor de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a notarilor și de instruire a notarilor stagiari. Atribuții...

Anunț

Urmare a generalizării rezultatelor interviului, etapa a II-a a concursului de selectare a angajaților Camerei Notariale, desfășurat la data de 10.10.2022, comunicăm că nici un candidat nu a obținut punctajul minim necesar pentru promovarea etapei de interviu, iar candidatul Dodița Irina, s-a retras din concurs la etapa interviului.

Anunț. Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de CONSULTANT în secția analiză, elaborare și supraveghere (în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, fiscalitate și protecție socială), din cadrul Camerei Notariale.

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Consultant în Secția elaborare, analiză și supraveghere a Aparatului de specialitate. Obiectivul postului: Supravegherea respectării de către notari a legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Atribuții de funcție: - îndeplinirea măsurilor...

Anunț. Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal în secția analiză, elaborare și supraveghere, din cadrul Camerei Notariale.

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de:             Specialist principal în Secția analiză, elaborare și supraveghere a Aparatului de specialitate. Obiectivul postului:             Asigurarea realizării competențelor Camerei Notariale de generalizare a practicii notariale și asigurarea unei practici notariale uniforme, de...

Anunț. Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în secția secretariat și arhivă, din cadrul Camerei Notariale.

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de Specialist în secția secretariat și arhivă a Aparatului administrativ. Obiectivul postului: Asigurarea lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul Camerei Notariale. Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Camerei Notariale, comisiilor, grupurilor de lucru etc....

Interviu ocuparea funcțiilor vacante

În temeiul p. 4.5 al Regulamentului cu privire la stabilirea condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale, aprobat prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 2 din 26.02.2020, cu modificările introduce prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 5 din...

CONCURS pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale (termen limită 15.03.2022)

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în următoarele secții din APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV Aparatul de Specialitate: 1.Secția analiză, elaborare și supraveghere Consultant (în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului) 2.Secția formare profesională Consultant 3. Serviciul IT specialist principal IT Aparatul Administrativ: 1....