Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

Duca Victor

Cet. Duca Victor, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donaţie nr. 6382 din 29.10.2010, autentificat de notarul Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.

Zlatovcena Nelli

Cet.Zlatovcena Nelli, domiciliată în UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, str.Iubileinaia nr.2, aduce la cunoştinţă despre pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr.5580 din 09.07.2009, autentificat de notarul de stat Liudmila Ganeva.

VOLENTIR GHEORGHE și DUNAI ELIZAVETA

Cet.  VOLENTIR GHEORGHE, IDNP 2006048038197, domiciliat/ă în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, nr. 34B și cet. DUNAI ELIZAVETA, IDNP 2003002041136, domiciliat/ă în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru, nr. 5, bl. 3, ap. 33,  aduce la cunoștință pierderea originalului Testamentului nr. 4090 din data de 11.09.2013, autentificat de Notarul Diana Zgardan, întocmit de  cet. VOLENTIR MIHAIL, născut la data de 20.11.1954, IDNP 2006001002742, decedat la data de 13.03.2020.

Bolbocean Anna

Aviz

privind pierderea originalului actului notarial

cet. Bolbocean Anna, domiciliată în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, nr. 67, ap. 3, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare – cumpărare, transmitere – primire a locuinței în proprietate privată din data de 11.02.1994 cu nr. 292, autentificat de biroul notarial de stat al raionului Ocnița, R. Moldova.

MELNIC IURII

Cet. MELNIC IURII, cu domiciliul în sat. Moșana, r-nul Dondușeni, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 6452 din 25.09.2013   autentificat de notarul Ludmila Dolineanu.

Kirillova Zinaida

Aviz

privind pierderea originalului actului notarial

cet. Kirillova Zinaida, domiciliată în sat. Calarașovca, r-nul Ocnița, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație a terenului cu destinație agricolă din data de 05.08.2002 cu nr. 1246, autentificat de notarul Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or.  Ocnița, str. M. Viteazul, 21 ”a”, R. Moldova.

Rusu Sergiu

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Rusu Sergiu, domiciliat în Republica Moldova, or. Floreşti, str. Nicolae Tcacenco nr. 16, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare al imobilului nr. 9710 din 20.07.2017, eliberat de notarul Conoval Ion.

Lozanu Gheorghe

cet. Lozan Gheorghe,  domiciliat în R.Moldova, Soroca  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare  nr.2159 din 27.07.2007, autentificat de notarul Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian

ordin de incasare nr.84203 din 15.03.2023

 

Balan Maria

Cet. Balan Maria, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal nr. 4711 din 16.08.2002, autentificat de notarul Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.