Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

JUNCU ANA

JUNCU ANA, domiciliată în satul Chiștelnița, raionul Telenești, anunță pierderea orifinalului actului notarial: CERTIFICAT MOȘTENITOR  LEGAL eliberat  la data de  12.07.2012 cu nr. de registru 5932 de notarul public ȘCOLNIC VIORICA.

FRUNZA PELAGHIA

FRUNZA PELAGHIA, domiciliată în satul Ciulucani, raionul  Telenești, aduce la cunoștință pierderea  originalului actului notarial: CERTIFICAT  MOȘTENITOR LEGAL eliberat la data de 21.05.2003 cu nr. de registru  1825 de către notarul  ȘCOLNIC VIORICA

GALBUR OCTAVIAN

Cet.GALBUR OCTAVIAN, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de donație înregistrat cu nr. 6178, autentificat la 31.05.2013 de către notarul Public Svetlana Burduja, cu sediul biroului în or. Floreşti str. V. Lupu  nr. 58.

COBÎLAȘ ADRIAN

Cet.COBÎLAȘ ADRIAN , aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare înregistrat cu nr. 1-1610, autentificat la 05.08.2022 de către notarul Buzu Iadviga, cu sediul biroului în or. Floreşti str. V. Lupu  nr. 58.

AFANASIEVA LIDIA

Afanasieva Lidia, domiciliată în  satul Brînzenii Vechi, raionul telenești, anunță  pierderea  origianlului actului notarial: CERTIFICATULUI DE MOȘTENITOR LEGAL eliberat  la data de  30.05.2013  cu nr. de registru 2587 de către notarul public ȘCOLNIC VIORICA

Panteleiciuc Lidia

cet.Panteleiciuc Lidia, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, bd.Decebal, nr.139/5, ap.89, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație a casei de locuit și a terenului pentru construcții nr.1980 din 18.03.2015, autentificat de notarul public Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27.

Erhan Parascovia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet.ERHAN PARASCOVIA, domiciliată în s.Căpriana r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea
originalului actului notarial: Contractul de donaţie a terenului, nr.4945 autentificat la 28.10.2004 de
către notarul Goncearuc Galina.

STRELEŢCHI Olivia

Cet. STRELEŢCHI Olivia, domiciliată în mun. Chişinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 7965 din 21.08.2017 eliberat de notarul Morea Galina.

Bolocan Iacob

Cet. Bolocan Iacob, cetățean al RM,  născut  la  data  de 21.09.1955, codul personal  2005088119538,  identificat prin buletinul de identitate B28001208  eliberat la 15.05.2013 de  autorităţile R. Moldova, domiciliat în R. Moldova, raionul Rezina, satul Meșeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatului de moștenitor  legal nr. 6085 eliberat la 15.10.2012 de notarul public,  Cornos Elena, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August nr. 44, ap. 38