Actele notariale pierdute
Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

CREŢU LIDIA

Cet. CREŢU LIDIA, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei părţi din proprietate comună în devălmăşie înregistrat cu nr. 1322, eliberat  la data de 06.02.2015, de către Notarul public Buzu Iadviga, cu sediul biroului în or. Floreşti str. V. Lupu nr. 58

GUDEMA MAXIM

GUDEMA MAXIM, domiciliată       în  mun. Chișinău,aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale:Contracul de vînzare cumpărare nr. 2103 din 30.12.2004, autentificat de notarul Anghelina Danil.

MARJINĂ ION

Cet. MARJINĂ ION, domiciliat în satul Năvîrneţ, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de proprietate eliberat cu nr. 7290 eliberat de notarul L.Tatian la data de 28.06.2013.

Nartea Oleg

cet. Nartea Oleg,  domiciliat în or.Soroca, Racovăţ, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.1-1643 din 02.11.2021 autentificat de notarul  Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian

Societatea Comercială „ECOFRUCT” S.R.L.

Societatea Comercială „ECOFRUCT” S.R.L., c.f.-IDNO 1003609010505, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 25.07.2003, sediul situat în MD-2069, str. Ion Creangă nr.20, bl.4, ap.33, mun.Chișinău, Republica Moldova aduce la cunoștință pierderea Contractului de vâzare-cumpărare nr.1921 din 28.02.2006, autentificat de notarul Amihalachioaie-Țurcan Mirela.

PRIPA VASILE

Cet. PRIPA VASILE, cetățean al R. Moldova, data naşterii 04.03.1937, IDNP 200203008332, domiciliat în R. Moldova, r-nul Drochia, satul Pelinia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 3723 din 11.07.2007, autentificat de notarul privat din or. Drochia – Panteleev Ala.

Nicolaev Ivan

   Cet. Nicolaev Ivan, aduce la cunoștință pierderea originalului Contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile nr. 4566 din 04.08.2000, autentificat de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.

CHELTUITOR FIODOR

Cet. CHELTUITOR FIODOR, cu domiciliu în Republica Moldova, mun. Chișinău, Tohatin, str. D. Cantemir nr. 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cote-părți din proprietatea comună în devălmășie, înregistrat sub numărul 484 la data de 28.02.2007, autentificat de către notarul, Gratii Boris.

LESNIC STANISLAV

Cet. LESNIC STANISLAV, cu domiciliu în Republica Moldova, r-nul Ocniţa, Ocniţa, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare, sub numărul 1012 la data de 07.05.2004, autentificat de către notarul, Gratii Boris.