Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

BUGA PIOTR

BUGA PIOTR, domiciliat în satul Iabloana, raionul Glodeni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea Certificatului de moștenitor legal  cu nr. 4089 eliberat de notarul Patereu Claudia la data de 11.05.2009.

Furdui Maria

Furdui Maria,  cetățeana RM, născută la  data de 07.04.1944, codul personal 2001047211569, identificată prin buletinul de identitate A47040504 eliberat la 27.04.2011 de către autoritățile R. Moldova, domiciliată în  R. Moldova, mun. Chișinău, șos. Hîncești nr. 206, ap. 6, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor legal nr. 1607 eliberat la 30.03.2010  de către notarul privat, Cornos Elena, pe numele meu, cet. Furdui Maria

GALAMAGA VASILE

Dl GALAMAGA VASILE, cetățean al Republici Moldova, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Chișinău, șoseaua Balcani nr. 8, ap. 60, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 1134 din 01.03.2006, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în municipiul Orhei, RM, pe numele mătușii sale, dna DELIU VERA, decedată la data de 05.05.2022, IDNP: 2001075384271.

GALAMAGA VASILE

Dl GALAMAGA VASILE, cetățean al Republici Moldova, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chișinău, șoseaua Balcani nr. 8, ap. 60, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 876 din 20.02.2006, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în municipiul Orhei, RM, pe numele mătușii sale, dna DELIU VERA, decedată la data de 05.05.2022, IDNP: 2001075384271.

PUTINĂ ŞTEFAN

Cet. PUTINĂ  ŞTEFAN, cetățean al R. Moldova, data naşterii 14.08.1954, IDNP 2005022038587, domiciliat în R. Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei, nr. 138, ap. 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 2-299 din 27.01.1998, autentificat de notarul de stat din or. Sîngerei – O. Condorachi.

Bistriţa Larisa

Cet. Bistriţa Larisa, domiciliat în sat. Chetriş, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie cu nr.3758 din 12.04.2018, autentificat de notarul Şoldan Iurii din or. Făleşti.

Odajiu Alexandru

Cet. Odajiu Alexandru, domiciliat în sat. Risipeni, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare cu nr.8347 din 10.12.2002, autentificat de notarul Şoldan Iurii din or. Făleşti.

Ioxa Lilian

Cet. Ioxa Lilian, domiciliat în mun.Chişinău, str. Pietrăriei, nr.56, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 6300 din 01.11.2007, întocmit de notarul privat Valentina Roman.

Ioxa Lilia

Cet. Ioxa Lilia, domiciliată în mun.Chişinău, str. Kiev, nr. 4, ap.4, aduce la cunoștință pierderea originalului actelor notariale: Contractele de vînzare-cumpărare nr. 6707 și nr. 6708 din 20.11.2007, întocmite de notarul privat Valentina Roman.