Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

Cucoş Angela

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Cucoş Angela, domiciliată în sat. Ciolacu Vechi, r-nul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de donaţei cu nr.5339 din 04.11.2000, autentificat de notarul Şoldan Iurii din or. Făleşti.

VALCANESCU SOFIA

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

Notarul, Viorica Nagacevschi, cu sediul biroului la adresa: R.Moldova, mun.Chişinău, str.B.Bodoni, 45, bir.309, anunț despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. VALCANESCU SOFIA, născută la 15.08.1953, IDNP 0962012540056, decedată la 03.03.2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru luna iunie, două mii douăzeci și trei.————————————————————————————–

NIMERENCO IGOR

Camerei Notariale din Republica Moldova

AVIZ   privind   pierderea

originalului actului notarial

Cet. NIMERENCO  IGOR, cu domiciliul în r-l Ștefan Vodă, s. Popeasca  str. Ion Creangă nr. 18, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Contractului de donație a casei de locuit cu lotul de pămînt, autentificat de notarul Suhaia Liubovi cu nr. 3173 la 22.08.2000.

 Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 28.03.2023 conform contului spre plată nr. 11443.

 Notarul Luchian Anatolie

Harti Victor

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

 

Cet. HARTI VICTOR , domiciliat în mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă nr.49, ap.51 , Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare nr.  6571 din data de 01.07.2011 întocmit de notarul Diaconu Galina.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 27.03.2023 conform Ordinului de încasare a numeralului Nr.8028.

GUMENNAIA EMILIA

Cet. GUMENNAIA EMILIA, cu domiciliul în or. Dondușeni, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 1655 din  19.09.2006, eliberat de notarul privat Danil Anghelina.

CEBOTARI ALEXEI

Cet. CEBOTARI ALEXEI, a.n 03.04.1963, c/p 0960506569761,  domiciliat în Republica Moldova,  str. Decebal nr. 121/2, ap. 53, mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 4501 din 29.04.2016, eliberat de notarul  public Claudia Patereu, cu sediul în str. Suveranității, 6, or. Glodeni, R. Moldova.

Verejan Visarion

Cet. VEREJAN Visarion, domiciliat în sat. Tîrnova, r-nul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 2769 din 13.07.2001 eliberat de notarul Antoficiuc Alexandru

RACINSCAIA OLGA

Cet.RACINSCAIA OLGA, domiciliată în Republica Moldova, r-nul Floreşti s.Iliciovca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moștenitor legal înregistrat cu nr. 16000, eliberat la 03.10.2016 de către notarul Public Buzu Iadviga, cu sediul biroului în or. Floreşti str. V. Lupu  nr. 58.

RACINSCAIA OLGA

Cet.RACINSCAIA OLGA, domiciliată în Republica Moldova, r-nul Floreşti s.Iliciovca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie înregistrat cu nr. 15995, eliberat la 03.10.2016 de către notarul Public Buzu Iadviga, cu sediul biroului în or. Floreşti str. V. Lupu  nr. 58.