Contractul de donație

Contractul de donație se încheie obligatoriu la notar. Pe teritoriul Republicii Moldova funcționează o metodă de a transmite în mod gratuit și legal anumite bunuri unor persoane. Vorbim de contractul de donație, care după încheiere între părți, intră în vigoare imediat. Donația este actul juridic bilateral care are drept scop...

Autorizarea actelor juridice încheiate în numele minorului de către autoritatea tutelară

Camera Notarială: ”Este necesară autorizarea actelor juridice încheiate în numele minorului de către autoritatea tutelară.” În scopul asigurării respectării interesului superior al copilului, Codul Civil al Republicii Moldova prevede în articolul 29 că actele juridice prevăzute de articolul 139 alin. (1) rămân ineficiente, adică nu produc efecte juridice, în lipsa...

Interviu cu notarul Digori Galina, teritoriul de activitate r. Orhei ”Acceptarea și renunțarea la succesiune”

Pe lângă tristețe și durere enormă, pierderea celor dragi poate stârni diverse confuzii și dificultăți ce țin de perfectarea actelor și înregistrarea dreptului de proprietate al moștenitorilor cu privire la averea moștenită. Astăzi inițiem o serie de discuții cu notarii din Republica Moldova, dedicate succesiunii, unde fiecare dintre Dvs. se...

Regulile de călătorie a minorilor peste hotarele Republicii Moldova

Baza juridică care reglementează condițiile pentru ieșirea din și intrarea în Republica Moldova constituie Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova. Legislația Republicii Moldova permite unuia din părinți să călătorească cu copilul minor peste hotare. Acordul ambilor părinți este necesar doar în cazul...

Dovada provenienței banilor

La procurarea bunurilor cu valori mai mari de 200 000 lei trebuie demonstrată dovada de proveniență a banilor. Cetățenii care plănuiesc să-și procure atât bunuri imobile, cât și mobile costul cărora vor depăși suma de 10 mii euro, echivalentul a 200 mii lei vor trebui să declare de unde au...

Procura

Astăzi ca niciodată avem nevoie de asistență juridică pentru a fi reprezentați în țara în care vom face anumite acțiuni. În cazul în care lipsim din motive temeinice de a ne reprezenta în fața instituțiilor respective există o soluție: procura. Procura eliberată pentru încheierea de acte juridice în formă autentică...

Desfacerea căsătoriei la notar

Cuplurile care decid să își desfacă căsătoria pe cale amiabilă pot alege varianta divorțului la notar. Spre deosebire de opțiunea divorțului în fața instanței judecătorești, divorțul la notar este o procedură mult mai simplă și rapidă, chiar și în cazul existenței copiilor minori, atât timp cât ambii soți sunt de...

Ce trebuie să cunoaștem despre contractul de ipotecă

De multe ori ne întrebăm, atunci când dorim să încheiem un contract de credit sau un contract de împrumut, ce este ipoteca și cum funcționează ea. În cadrul unui contract de credit sau a unui contract de împrumut, debitorul/împrumutatul poate constitui în beneficiul creditorului/împrumutătorului o ipotecă asupra apartamentului, casei, terenului...