Alegerea Președintelul Camerei Notariale

În temeiul art. 49 lit. p) și art. 50 alin.(1) din Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor, art. 47 alin. (1) și art. 51 alin. (1) lit. (q) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generala a Notarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.158/2018 și...

Noua componență a Consiliului Camerei Notariale

Astăzi, 11 noiembrie 2021, ministrul justiției, Litvinenco Sergiu a prezentat componența Consiliului Camerei Notariale, constituită prin ordinul nr.161 din 09.11.2021 emis în temeiul art. 48 alin.(11) din Legea nr.69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor, după cum urmează:•    Belicesco Oleg – notar, teritoriu de activitate mun. Chișinău,•    Beliban- Rățoi Ludmila – notar, teritoriu de activitate mun. Chișinău•    Chirtoacă Lilia – notar, teritoriu de activitate mun. Chișinău,•    Cutian Aliona – notar, teritoriu de activitate mun. Chișinău,•    Dimitriu Svetlana – notar, teritoriu de activitate mun. Bălți,•    Sandu Ina – notar, teritoriu de activitate r. Telenești,•    Vișanu Oxana – notar, teritoriu de activitate r. Orhei.

Concurs de selectare a companiei de audit

În temeiul deciziei Adunării Generale Extraordinare a Notarilor din 23.07.2021, Camera Notarială anunță concurs de selectare a Companiei de Audit pentru evaluarea situației financiare pe perioada anilor 2018-2020. Companiile care intenționează a participa la concurs,  sunt îndemnate să depună oferta și extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice pe...

Comunicat de presă privind întrevederea președintelui Camerei Notariale a Republicii Moldova cu vice-președintele Uniunii Internaționale a Notariatului Latin pe zona Europa

Pe data de 11 martie 2021, președintele Camerei Notariale a Republicii Moldova, dna Vidrașcu Alexandra a avut, prin videoconferința, o întrevedere cu vice-președintele Uniunii Internaționale a Notariatului Latin pe zona Europa, dl Maître Lionel Galliez. La întâlnire au participat și dl Valeriu Eșanu, notar în Paris, Franța, precum și notarul...

Concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de evidență contabilă

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru pestarea serviciilor de evidență contabilă. În sarcina acesteia vor fi incluse următoarele: Ținerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Мoldova;Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi fiscale către Inspectoratul Fiscal de Stat (în continuare...

Concurs de contractare a unei companii pentru prestarea serviciilor de mentenanță web-site

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru pestarea serviciilor de mentenanță web-site. În sarcina acesteia vor fi incluse următoarele: Administrarea serverului Camerei Notariale din Republica Moldova;Plasarea informației zilnic pe pagina web a camerei (max. 100 postări per zi);Administrarea poștelor corporative ale tuturor notarilor (320...

Mesaj de susținere a poziției Guvernului privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2021

Camera Notarială din Republica Moldova, aduce sincere mulțumiri Guvernului Republicii Moldova, care s-a raliat opiniei organelor profesionale din sectorul justiției, prin adoptarea  proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021. Apreciem abordarea echitabilă și judicioasă și, exprimăm toată considerațiunea pentru munca Guvernului, și Vă aducem sincere mulțumiri pentru remedierea inechități fiscale prin...

În susținerea avizului Ministerului Justiției, la proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021

Uniunea Avocatilor din Republica Moldova, Uniunea Națională a executorilor judecătorești din Republica Moldova, Camera Notarială din Republica Moldova, Uniunea Administratorilor Autorizați din Republica Moldova, Consiliul de Mediere din Republica Moldova salută și susțin consecvența și fermitatea poziției Ministerului Justiției, care s-a raliat opiniei organelor profesionale, prin avizul oferit proiectului politicii...

Ședința Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Uniunii Internaționale a Notarilor

Președintele Camerei Notariale din Republica Moldova, dna Lazu Aurelia a participat la ședința Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Uniunii Internaționale a Notarilor, care a avut loc pe 13 noiembrie 2020 într-un format online, prin intermediul aplicației Zoom. Ședința a fost deschisă de președintele Comisiei pentru Afaceri Europe, dnul Franco...

Conferință online organizată de Agenția de Guvernare Electronică cu tema „Parteneriate strategice pentru modernizarea serviciilor publice”

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a organizat la data de 20 octombrie 2020 conferința online cu genericul „Parteneriat strategic pentru modernizarea serviciilor publice”, organizată în cadrul Campaniei de comunicare „10 ani de e-guvernare în Republica Moldova”, desfășurată în perioada 10.10.2020 – 20.12.2020, cu prilejul  aniversării a 10-a de la crearea...