Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante în următoarele secții din APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV

Aparatul de Specialitate: 1.Secția analiză, elaborare și supraveghere Consultant (în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului) 2.Secția formare profesională Consultant Serviciul IT specialist principal IT Aparatul Administrativ: Secția finanțe, resurse umane și evidență managerială Specialist principalSecția secretariat și arhivă Specialist Pentru mai multe detalii accesați link-ul de...

Comunicat

Camera Notarială a Republicii Moldova s-a autosesizat ca urmare a apariției în spațiul public a unor înregistrări care au avut loc în cadrul unui birou notarial din mun. Chișinău.  În acest context, Camera Notarială califică drept inacceptabil comportamentul persoanei care a perturbat ordinea publică și activitatea biroului notarial. Este de...

Conferința internațională științifica-practică „Adaptarea serviciilor publice la provocările tehnologice actuale şi la așteptările mediului de afaceri”

La data de 09 decembrie curent, Președintele Camerei Notariale, Dna Chirtoacă Lilia, a participat la Conferința internațională științifico-practică cu genericul „Adaptarea serviciilor publice la provocările tehnologice actuale şi la așteptările mediului  de afaceri” organizată de către  Agenția Servicii Publice, în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei.   Evenimentul...

Alegerea Președintelul Camerei Notariale

În temeiul art. 49 lit. p) și art. 50 alin.(1) din Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor, art. 47 alin. (1) și art. 51 alin. (1) lit. (q) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generala a Notarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.158/2018 și...

Noua componență a Consiliului Camerei Notariale

Astăzi, 11 noiembrie 2021, ministrul justiției, Litvinenco Sergiu a prezentat componența Consiliului Camerei Notariale, constituită prin ordinul nr.161 din 09.11.2021 emis în temeiul art. 48 alin.(11) din Legea nr.69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor, după cum urmează:•    Belicesco Oleg – notar, teritoriu de activitate mun. Chișinău,•    Beliban- Rățoi Ludmila – notar, teritoriu de activitate mun. Chișinău•    Chirtoacă Lilia – notar, teritoriu de activitate mun. Chișinău,•    Cutian Aliona – notar, teritoriu de activitate mun. Chișinău,•    Dimitriu Svetlana – notar, teritoriu de activitate mun. Bălți,•    Sandu Ina – notar, teritoriu de activitate r. Telenești,•    Vișanu Oxana – notar, teritoriu de activitate r. Orhei.

Concurs de selectare a companiei de audit

În temeiul deciziei Adunării Generale Extraordinare a Notarilor din 23.07.2021, Camera Notarială anunță concurs de selectare a Companiei de Audit pentru evaluarea situației financiare pe perioada anilor 2018-2020. Companiile care intenționează a participa la concurs,  sunt îndemnate să depună oferta și extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice pe...

Comunicat de presă privind întrevederea președintelui Camerei Notariale a Republicii Moldova cu vice-președintele Uniunii Internaționale a Notariatului Latin pe zona Europa

Pe data de 11 martie 2021, președintele Camerei Notariale a Republicii Moldova, dna Vidrașcu Alexandra a avut, prin videoconferința, o întrevedere cu vice-președintele Uniunii Internaționale a Notariatului Latin pe zona Europa, dl Maître Lionel Galliez. La întâlnire au participat și dl Valeriu Eșanu, notar în Paris, Franța, precum și notarul...

Concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de evidență contabilă

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru pestarea serviciilor de evidență contabilă. În sarcina acesteia vor fi incluse următoarele: Ținerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Мoldova;Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi fiscale către Inspectoratul Fiscal de Stat (în continuare...

Concurs de contractare a unei companii pentru prestarea serviciilor de mentenanță web-site

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru pestarea serviciilor de mentenanță web-site. În sarcina acesteia vor fi incluse următoarele: Administrarea serverului Camerei Notariale din Republica Moldova;Plasarea informației zilnic pe pagina web a camerei (max. 100 postări per zi);Administrarea poștelor corporative ale tuturor notarilor (320...

Mesaj de susținere a poziției Guvernului privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2021

Camera Notarială din Republica Moldova, aduce sincere mulțumiri Guvernului Republicii Moldova, care s-a raliat opiniei organelor profesionale din sectorul justiției, prin adoptarea  proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021. Apreciem abordarea echitabilă și judicioasă și, exprimăm toată considerațiunea pentru munca Guvernului, și Vă aducem sincere mulțumiri pentru remedierea inechități fiscale prin...