ANUNȚ! Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar.

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar.  Obiectul auditului             Entitatea de audit selectată va efectua auditul financiar al Camerei Notariale  pentru anii 2019, 2020, 2021.             Entitatea de audit va avea acces, cu respectarea condițiilor de confidențialitate, la toate documentele...

Comunicat

În perioada 07-11 martie 2022, Președintele Camerei Notariale, Dna Chirtoacă Lilia, a participat în cadrul vizitei de studiu cu tematica ”Consolidarea mecanismului de supraveghere a entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” în orașul Varșovia, Polonia, organizată în cadrul proiectului TWINNING   al Uniunii Europene ”Eficientizarea...

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante în următoarele secții din APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în următoarele secții din APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV Aparatul de Specialitate: 1.Secția analiză, elaborare și supraveghere Consultant (în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului) 2.Secția formare profesională Consultant 3. Serviciul IT specialist principal IT Aparatul Administrativ: 1. Secția...

Camera Notarială continuă eforturile pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind autorizarea de către organele de tutelă a actelor juridice încheiate în numele minorului

La data de 1 februarie anul 2022, la solicitarea Camerei Notariale, Ministerul Justiției  a convocat o ședință pentru a pune în discuție dificultățile legate de autorizarea de către organele de tutelă a actelor juridice încheiate în numele minorilor.           La ședința în regim on-line au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției,...

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante în următoarele secții din APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV

Aparatul de Specialitate: 1.Secția analiză, elaborare și supraveghere Consultant (în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului) 2.Secția formare profesională Consultant Serviciul IT specialist principal IT Aparatul Administrativ: Secția finanțe, resurse umane și evidență managerială Specialist principalSecția secretariat și arhivă Specialist Pentru mai multe detalii accesați link-ul de...

Comunicat

Camera Notarială a Republicii Moldova s-a autosesizat ca urmare a apariției în spațiul public a unor înregistrări care au avut loc în cadrul unui birou notarial din mun. Chișinău.  În acest context, Camera Notarială califică drept inacceptabil comportamentul persoanei care a perturbat ordinea publică și activitatea biroului notarial. Este de...

Conferința internațională științifica-practică „Adaptarea serviciilor publice la provocările tehnologice actuale şi la așteptările mediului de afaceri”

La data de 09 decembrie curent, Președintele Camerei Notariale, Dna Chirtoacă Lilia, a participat la Conferința internațională științifico-practică cu genericul „Adaptarea serviciilor publice la provocările tehnologice actuale şi la așteptările mediului  de afaceri” organizată de către  Agenția Servicii Publice, în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei.   Evenimentul...

Alegerea Președintelul Camerei Notariale

În temeiul art. 49 lit. p) și art. 50 alin.(1) din Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor, art. 47 alin. (1) și art. 51 alin. (1) lit. (q) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generala a Notarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.158/2018 și...