Anunț

Urmare a generalizării rezultatelor interviului, etapa a II-a a concursului de selectare a angajaților Camerei Notariale, desfășurat la data de 10.10.2022, comunicăm că nici un candidat nu a obținut punctajul minim necesar pentru promovarea etapei de interviu, iar candidatul Dodița Irina, s-a retras din concurs la etapa interviului.

Ziua Internațională a Notariatului!

Astăzi,  2 octombrie, marcăm Ziua Internațională a Notariatului!Cu această ocazie, Camera  Notarială din Republica Moldova,  vine cu un mesaj de felicitare către membrii acestei familii internaționale, adresînd tuturor notarilor cele mai sincere urări de bine, înalte aprecieri și recunoștință profundă pentru activitatea desfășurată.În spiritul solidarității profesionale, ne dorim și în continuare sa fim uniți de aceeași încredere...

Reuniunea de lucru a notarilor din Republica Moldova și România

În perioada 25 – 27 august curent, la invitația Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR), o delegație a Notarilor din Republica Moldova, condusă de Președintele Camerei Notariale din Republica Moldova doamna notar Lilia Chirtoacă și însoțită de doamna Tatiana Tverdun, Șef Direcție Avizare Acte Normative din cadrul Ministerului...

Anunț. Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de CONSULTANT în secția analiză, elaborare și supraveghere (în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, fiscalitate și protecție socială), din cadrul Camerei Notariale.

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Consultant în Secția elaborare, analiză și supraveghere a Aparatului de specialitate. Obiectivul postului: Supravegherea respectării de către notari a legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Atribuții de funcție: - îndeplinirea măsurilor...

Anunț. Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal în secția analiză, elaborare și supraveghere, din cadrul Camerei Notariale.

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de:             Specialist principal în Secția analiză, elaborare și supraveghere a Aparatului de specialitate. Obiectivul postului:             Asigurarea realizării competențelor Camerei Notariale de generalizare a practicii notariale și asigurarea unei practici notariale uniforme, de...

Anunț. Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în secția secretariat și arhivă, din cadrul Camerei Notariale.

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de Specialist în secția secretariat și arhivă a Aparatului administrativ. Obiectivul postului: Asigurarea lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul Camerei Notariale. Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Camerei Notariale, comisiilor, grupurilor de lucru etc....

Comunicat

          În perioada 14-15 iulie 2022, la invitația Camerei Notariale din Lituania, reprezentanții Camerei Notariale din Repubilicii Moldova, Ministerului Justiției și Agenției de Guvernare Electronică au efectuat o vizită de studiu, schimb de experiență la Camera Notarială și la 2 birouri notariale din Lituania.          La eveniment au participat  Președintele Camerei...

Anunț!

În legătură cu organizarea de către Comisia de concurs din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, a concursului pentru selectarea membrului Comisiei de licențiere și a supleantului acestuia, din rîndul reprezentanților societății civile, în temeiul pct. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a activității notariale și...

Comunicat

La data de 08 iunie curent, Camera Notarială a Republicii Moldova a organizat o ședință în regim online cu participarea Președintelui Camerei Notariale din Lituania dl Marius Stračkaitis, alți reprezentanți ai Camerei Notariale din Lituania, a Secretarului General al Ministerului Justiției, dna Stela Ciobanu și membrii grupului de lucru privind...

Comunicat

Președintele Camerei Notariale, dna Chirtoacă Lilia la data de 9 iunie curent, a participat la totalizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului TWINNING ”Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, de care au beneficiat și notarii.      În cadrul...