Vizita de lucru a Domnului Richard Bock în Republica Moldova

În perioada 20 – 22 martie 2023, Camera Notarială din Republica Moldova a fost onorată de prezența Dlui Richard Bock, consilier de justiție, reprezentant împuternicit al Camerei Federale a Notarilor din Germania pentru relații internaționale, președintele Comisiei pentru Cooperarea Notarială Internațională din cadrul Uniunii Internaționale a Notariatului Latin, care a...

Anunț!

Comisia de concurs pentru selectarea Secretarului general al Camerei Notariale anunță despre desfășurarea etapei a II a concursului pentru selectarea Secretarului general al Camerei Notariale – interviul, pentru data de 30 martie 2023, ora 08.30, care va avea loc la sediul Camerei Notariale (mun. Chișinău, str. București 90, of. 16),...

La mulți ani dragele noastre!

Mult stimate doamne și domnișoare, în acest început de primăvară vă adresăm cele mai calde felicitări și urări de bine, cu prilejul frumoasei sărbătorii de 8 Martie- Ziua Internațională a Femeii! Fie ca toate realizările frumoase, sănătatea, dragostea și spiritul acestor zile să vă însoțească pretutindeni.La mulți ani dragele noastre!...

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de secretar general

CONCURS pentru ocuparea funcției de secretar general al Camerei Notariale, (termen limită 16.03.2023) Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de secretar general al Camerei Notariale Scopul și sarcinile de bază ale funcției:reprezentarea Camerei Notariale în raport cu terții, pe domeniile ce intră în competenta sa;gestionarea economico-financiară a Camerei Notariale;asigurarea...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist în domeniul juridic Direcția analiză, elaborare și supraveghere, Aparatul de specialitate. Obiectivul postului: Asigurarea realizării competențelor Camerei Notariale de analiză și generalizare a practicii notariale și asigurarea unei practici notariale uniforme, de participare în procesul de elaborare și aprobare a actelor...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist/specialistă în management și organizare Secția financiar administrativă și resurse umane, Direcția managment institutional, Aparatul Administrativ Obiectivul postului: Asigură elaborarea planurilor, proiectelor de buget și a rapoartelor de executare a acestora, organizarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, precum și organizarea şi...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Secretar Secția secretariat și arhivă, Direcția managment instituțional, Aparatul administrativ Obiectivul postului: Asigurarea lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul Camerei Notariale. Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Camerei Notariale, comisiilor, grupurilor de lucru etc. Atribuții de funcție: - completarea și asigurarea ținerii...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist în domeniul juridic Direcția  formare profesională inițială și continuă, Aparatul de specialitate. Obiectivul postului: Asigură organizarea cursurilor de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a notarilor și de instruire a notarilor stagiari.  Atribuții de funcție: - planificarea cursurilor perfecționare continuă a pregătirii...

Anunt

Camera Notarială anunță concurs de oferte pentru contractarea unui expert în scopul elaborării analizei impactului în procesul de fundamentare a proiectelor actelor normative privind plățile notariale. Oferta urmează să conțină: date generale;informație despre experiența în domeniu;documente justificative; prețul serviciilor; declarația privind lipsa conflictului de interese;alte acte relevante. Oferta urmează a...